Středisko volného času Lužánky – Ateliér Lávka

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, tábory, festivaly/přehlídky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Zabezpečování činnosti zájmových filmových kroužků při SVČ Lužánky v Brně, vytváření nabídky vzdělávacích programů pro školy, pořádání filmové přehlídky Zlaté slunce, pořádání letních táborů s filmovou tematikou.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

umělecká tvorba, kurzy, festival, přehlídka, brno
 

Cílové skupiny:

Zaměření:

audiovizuální tvorba, hraný film, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Stamicova 572, 623 00 Brno

Jméno kontaktní osoby:

Miroslav Obrátil

Role kontaktní osoby:

pedagog, vedoucí kroužků, ředitel soutěže

Telefon:

724 232 739

Facebook:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.