• Metodika

Metodika

Certifikovaná metodika Filmové/audiovizuální výchovy, publikovaná pod názvem „Cesta do světa pohyblivých obrazů – metodiky filmové a audiovizuální výchovy”, je jedním ze dvou klíčových výstupů výzkumného projektu „Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory”, který je realizován v letech 2021–2023 Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu (ASFAV).

Metodika oboru byla koncipována jako komplexní shrnutí metod, přístupů a dobré praxe v oboru filmové a audiovizuální výchovy, které reflektuje domácí i zahraniční trendy a zkušenosti. Autorky Lucie Hlavicová a Markéta Vondrášková ve spolupráci s autory a garanty jednotlivých výukových postupů připravily brevíř metod, které jsou v oblasti dlouhodobě využívány a aktualizovány a které používají jednotlivé projekty, organizace nebo odborníci. Metodika je zpracována jako praktický průvodce metodami, které jsou vhodné a využitelné jak v rámci formálního vzdělávání, tak v rámci neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.