A-FilmTeensFest

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce pro děti, programy pro školy, workshopy a dílny, online aktivity

Popis činnosti:

Projekce filmů vyrobených dětmi a mládeží od 7 do max. 21 let (sekce dle 5 různých věkových kategorií diváků a různých témat – např. láska a vztahy, šikana, kybersvět, změny klimatu apod.), streamované Q&A s autory, online workshopy, talk shows a hodnocení poroty, projekce pro školy (v poslední době online), víkendové projekce pro děti a mládež, workshopy: specializované filmové workshopy pro děti z dětských domovů, pravidelné filmové dílny pro mládež 12 až 16 let, letní a podzimní cinema campy.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

festival, dětská tvorba, studentské filmy, neprofesionální film, praha
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, učitelé, rodiče

Adresa:

Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10

Rozsah působnosti:

mezinárodní

Pravidelný termín konání akce:

listopad/prosinec

Jméno kontaktní osoby:

Zuzana Dražilová

Role kontaktní osoby:

ředitelka

Telefon:

603 822 181

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.