Academia Film Olomouc

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, workshopy a dílny, online aktivity, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

Bohatý festivalový program, který přiblíží taje naší planety i vesmíru a představí zásadní posuny ve vědeckých objevech formou faktografických filmů, dokumentů a diskusí, přednášek či panelových debat s hostkami a hosty z oblasti vědy i filmového průmyslu. Návštěvníci tak už mohli proniknout do výzkumu vzdálených planet, pozemských oceánů a globálního oteplování, vývoje robotiky a umělé inteligence, diskutovalo se o postavení žen ve vědě a společnosti, lidské závislosti, ale i důležitost sci-fi žánru pro popularizaci vědy. Festivalový tým si dává záležet také na doprovodném programu. Od intervencí do veřejného prostoru přes virtuální realitu a 3D tisk až po hudební program, ten do Olomouce přivádí zásadní interprety světové alternativní scény a má svou vlastní fanouškovskou základnu.

Kraj:

Olomoucký kraj

Klíčová slova:

festival, věda, vzdělávání, olomouc
 

Zaměření

dokumentární film, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, žáci prvního stupně (6 až 11 let),  senioři

Adresa:

Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

Rozsah působnosti:

celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Filmy se zaměřením a tématem vědy.

Pravidelný termín konání akce:

přelom dubna a května

Jméno kontaktní osoby:

Jakub Ráliš

Role kontaktní osoby:

ředitel

Telefon:

774 325 132

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.