Animág

Filmověvýchovná činnost:

projekce pro děti

Popis činnosti:

Soutěžní přehlídka dětské animované tvorby pro děti a mládež ve věku 6 až 19 let.

Kraj:

Zlínský kraj

Klíčová slova:

přehlídka, dětská tvorba, studentské filmy, animace, kroměříž
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, veřejnost

Adresa:

Kroměříž

Rozsah působnosti:

Kroměříž, celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Do soutěže jsou přijímána autorská díla vytvořená především formou klasických animačních postupů: technika stop motion – plošková a loutková animace a kreslený film. Porota sleduje také rok vytvoření – pro 6. ročník soutěže musí být 2021 a 2022. Délka snímku pro zařazení do soutěže je doporučena následovně: 1:30 – 3:59 minut včetně titulků. Delší nebo kratší snímky mohou být porotou zařazeny do 4. nesoutěžní (přehlídkové) kategorie, stejně tak snímky vytvořené před rokem 2020.Titulky soutěžního snímku musí obsahovat: název snímku, jméno autora, název školy [pokud je přihlašován v podkategoriích a), b)] a rok vytvoření snímku.Porota sleduje také podíl klasické animace – tedy stop motion snímání políčko po políčku a kombinace se softwarovými postupy apod. S ohledem na postupující znalosti a dovednosti v oblasti ICT je možné tyto elektronicky vytvořené prvky do snímků vkládat.Podíl klasické tvůrčí práce animátora však by měl vždy přesahovat podíl elektronicky dodané akce. Posouzení je zcela v intencích působení a odpovědnosti odborné poroty.Filmy se do soutěže posílají elektronicky prostřednictvím datového úložiště dle postupu uveřejněném na www.animag-kromeriz.cz.

Pravidelný termín konání akce:

květen až červen

Jméno kontaktní osoby:

Karel Gamba

Role kontaktní osoby:

Telefon:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.