Brněnská 16

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, výstavy

Popis činnosti:

Mezinárodní filmový festival krátkého filmu BRNO16 patří k nejstarším filmovým festivalům u nás, funguje bez přerušení již od roku 1960. Představuje krátkometrážní filmy různého druhu – hrané, animované, experimentální, studentské, profesionální i neprofesionální. Kromě soutěže obsahuje pestrý doprovodný program, který přináší výstavy, diskuse či workshopy. Každý rok je přítomna řada českých i zahraničních hostů, se kterými mohou účastníci diskutovat nad jejich filmy či o jejich profesi. „Šestnáctka“ je označení pro dnes již výjimečně používaný filmový formát 16mm, který byl v minulosti nosičem většiny uváděných filmů na festivalu. Dnes jsou soutěží filmy natáčené i promítané převážně z digitálních formátů (16mm se objevuje jen v rámci retrospektivních sekcí), ale název si festival ponechal.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

festival, přehlídka, krátký film, šestnáctka, brno
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba, experiment

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Radnická 365/2, 602 00 Brno

Rozsah působnosti:

Brno, celostátní,  mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

říjen

Jméno kontaktní osoby:

Milan Šimánek

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.