Černá věž

Filmověvýchovná činnost:

projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny

Popis činnosti:

Festival amatérských a studentských filmů Černá věž je soutěžní přehlídka specializovaná na amatérské a studentské filmy. Posláním festivalu je podporovat neprofesionální filmové tvůrce a rozšiřovat kulturní možnosti regionu. Promítací pásma jsou určena široké veřejnosti, která má možnost zažít ojedinělý kulturní zážitek, a dále zapojují studenty středních a základních škol (v rámci samostatných promítacích pásem), pro které jsou filmy inspirativní ukázkou, jak lze v dnešní době kreativně trávit volný čas. Do festivalu se zapojují také děti a to prostřednictvím jejich vlastní soutěžní kategorie. Promítací pásma jsou doplněna o bohatý doprovodný program jako jsou workshopy, ukázky řemesla a diskuze. Každý rok je vyhlášeno specifické téma ročníku. Všichni lidé svou účastí přispějí na dobrou věc, neboť celé vstupné putuje Centru Bazalka v Českých Budějovicích, které se stará o děti a mládež od 1 do 26 let s těžkým mentálním a fyzickým postižením.

Kraj:

Jihočeský kraj

Klíčová slova:

festival, neprofesionální film, dětská tvorba, studentské filmy
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost, minority

Adresa:

Jirsíkova 243, 370 01 České Budějovice

Rozsah působnosti:

České Budějovice,  celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

Jméno kontaktní osoby:

Milan Pleva

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

723 963 588

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.