České vize

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

Festival se dělí do tří sekcí: Malé, Mladé a České vize. Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do 19 let, Mladé vize jsou členěny jako umělecká rezidence a přehlídka filmové tvorby začínajících autorů a studentů filmových škol, České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od 15 let.

Kraj:

Pardubický kraj

Klíčová slova:

festival, neprofesionální film, studentské filmy, dětská tvorba, fav výchova
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, animace, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost, senioři

Adresa:

Husova 1062, 562 01 Ústí nad Orlicí

Rozsah působnosti:

Pardubický kraj, celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Audiovizuální dílo není primárně určeno ke komerčním účelům, autor se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících přehlídky, dílo není starší než dva roky, autor zašle snímek v odpovídající kvalitě v elektronické podobě do termínu uzávěrky, autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR, autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA, přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT.

Pravidelný termín konání akce:

červen

Jméno kontaktní osoby:

Jiří Forejt

Role kontaktní osoby:

programový ředitel festivalu

Telefon:

723 744 883

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.