Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově

Filmověvýchovná činnost:

projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, výstavy, virtuální realita

Popis činnosti:

Ostrovský filmový festivalu, původně národní přehlídka filmové tvorby, vznikl v roce 1969 z iniciativy ostrovských učitelů a členů dětského filmového klubu Martin. Pravidelným návštěvníkem a fandou přehlídky byl scénárista a spisovatel Ota Hofman. Po letech jeho patronátu nejen nad přehlídkou, ale i celou dětskou tvorbou byl nově se formující festival s laskavým svolením paní Ireny Hofmanové pojmenován „Festival Oty Hofmana“. Festival nabízí kromě soutěžní přehlídky také nesoutěžní přehlídku animované tvroby a filmů s cestovatelskou tematikou i doprovodné akce.

Kraj:

Karlovarský kraj

Klíčová slova:

festival, filmy pro děti, dětská tvorba, studentské filmy
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, animace, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, veřejnost, žáci prvního stupně (6 až 11 let)

Adresa:

Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov

Rozsah působnosti:

Ostrov, celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Do soutěže mohou být přihlášeny filmy a televizní pořady, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2020 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Soutěžit mohou i filmy, které jsou součástí seriálů, avšak tvoří celek, jenž je možné samostatně posoudit. Snímky přihlášené do soutěže budou předány nebo zaslány výběrové komisi na DVD nebo v běžném datovém formátu nejpozději do 30. 6. 2022,  o účasti v soutěži rozhodne výběrová komise jmenovaná ředitelem na návrh festivalového štábu nejpozději do 15. 7. 2022. O účasti v soutěži na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 31. 7. 2022, vybrané soutěžní snímky televizní tvorby budou zaslány v dohodnutém formátu nejpozději do 1. 9. 2022. Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.festivalostrov.cz, zasláním fotografií z filmu a popisků k filmu.

Pravidelný termín konání akce:

září / říjen

Jméno kontaktní osoby:

Vladimír Keblúšek, Marek Poledníček

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

602 146 049

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.