Festival Animánie

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, výstavy, online aktivity, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

Festival má některé části programu označené „učitelé vítáni“. Na těchto akcích mohou zejména pedagogové načerpat inspiraci a zkušenosti. Jde zejména o workshopy vedené filmovými profesionály, přednášky a prezentace využitelné v další filmové tvorbě s dětmi. Inspirací je jistě i kompletní soutěžní program, kde lze porovnat svá díla s díly ostatních mladých tvůrců. Součástí filmověvýchovných aktivit je i beseda s porotou, kde lze vznést konkrétní dotazy nejen na vlastní dílo, ale i na určité filmové postupy.

Kraj:

Plzeňský kraj

Klíčová slova:

festival, animánie, animace, dětská tvorba, plzeň
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, žáci prvního stupně (6 až 11 let),  studenti SŠ (15 až 19 let)

Adresa:

Koperníkova 56, 301 00 Plzeň

Rozsah působnosti:

mezinárodní

Pravidelný termín konání akce:

listopad

Jméno kontaktní osoby:

Honza Příhoda

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

603 455 529

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.