Finále Plzeň

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, výstavy, diskuse a besedy

Popis činnosti:

Finále Plzeň je soutěžní a bilanční přehlídka českých celovečerních filmů a dokumentárních filmů, které se ucházejí o přízeň mezinárodní poroty a hlavní cenu festivalu: Zlatého ledňáčka. Filmový týden je pak doplněn projekcemi dalších českých filmů v nejrůznějších sekcích a retrospektivách, doprovázených besedami s tvůrci. V rámci doprovodných akcí jsou připraveny exkurze do historie české kinematografie, jsou připomínána významná výročí osobností a počinů české kinematografie, organizovány diskuse o nejrůznějších tématech spojených s českým filmem. Panel filmových projektů dává prostor představit tvůrcům jejich připravovaná filmová díla.

Kraj:

Plzeňský kraj

Klíčová slova:

festival, český film, plzeň
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film

Cílové skupiny:

studenti VŠ, školy, filmoví profesionálové, veřejnost,  rodiče

Adresa:

Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň

Rozsah působnosti:

Plzeň, celostátní

Pravidelný termín konání akce:

září

Jméno kontaktní osoby:

Eva Veruňková Košařová

Role kontaktní osoby:

ředitelka festivalu

Telefon:

603 995 119

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.