Jeden svět

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), online aktivity

Popis činnosti:

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším přehlídkou filmů o lidských právech. V roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu. Diskuse s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Po 10 dnech v Praze se festival přesouvá do dalších 35 měst po celé ČR. Součástí festivalu je i promítání pro základní a střední školy či speciální projekce krátkých filmů pro rodiče s dětmi. Program festivalu je zároveň přístupný nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, lidem se sníženou hybností a s mentálním postižením. K vybraným filmům je možné se dostat i prostřednictvím programu promítej i ty.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

festival, dokument, lidská práva, člověk v tísni, jeden svět
 

Zaměření

dokumentární film

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

Praha, regiony, celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Dramaturgický výběr

Pravidelný termín konání akce:

březen/květen

Jméno kontaktní osoby:

Ondřej Kamenický

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.