Kraťas

Filmověvýchovná činnost:

Popis činnosti:

Soutěžní přehlídka krátkých a animovaných filmů dětí a mládeže ve věku 7 až 18 let. Soutěž je rozdělena do tří kategorií (jednotlivci, skupiny, filmy do minuty), které jsou dále děleny vždy na dvě věkové podkategorie (7 až 11 let a 12 až 18 let).

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

přehlídka, neprofesionální film, studentské filmy, krátký film, animace
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, učitelé, rodiče, veřejnost

Adresa:

Šalounova 2024/3, 149 00 Praha 4

Rozsah působnosti:

Praha

Podmínky přihlášení AV díla:

Soutěžní kategorie:Jednotlivci- A1 – 7–11 let- A2 – 12–18 letSkupina (2–8 autorů)- B1 – 7–11 let- B2 – 12–18 let Film do minuty (1–8 autorů)- C1 – 7–11 let- C2 – 12–18 let Do soutěže v kategorii Jednotlivci může být přihlášen pouze jeden film od jednoho autora, stejný autor se může také podílet na jednom filmu z kategorie Skupina. Kategorie se řídí věkem autora v době vytvoření filmu. Kategorie Skupina: pro zařazení do podkategorie je určující věkový průměr všech autorů (B1 = průměr do 11,99 let, B2 = průměr od 12,00 let). Minimální počet autorů v kategorii Skupina je 2, maximální počet je 8. Minimální počet autorů v kategorii Film do minuty je 1, maximální počet je 8. Do soutěže nebudou zařazeny filmy, které se soutěže Kraťas již účastnily. Do soutěže nepřijímáme filmy, které vznikly před rokem 2020. V případě použití jiné než vlastní hudby uveďte autora a název skladby. Uveďte vždy VŠECHNY autory animace v úvodních či závěrečných titulcích. Organizátor má právo vyřadit ze soutěže filmy, které: nesplňují časový rozsah nebo uvedené technické parametry, jakkoli podněcují k násilí nebo jsou v rozporu se všeobecně platnými morálními a etickými zásadami.

Pravidelný termín konání akce:

září

Jméno kontaktní osoby:

Blanka Pecháčová, Barbora Šemberová

Role kontaktní osoby:

Telefon:

778 494 893

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.