Malá šestnáctka

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, diskuze a besedy, workshopy a dílny, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), online aktivity

Popis činnosti:

Vlastní soutěžní projekce na základě výběrových projekcí, veřejné projekce s výkladem o filmové teorii a praxi, diskuse s autory, workshopy dětí a mládeže, projekce pro mateřské školy / seniory, doprovodné akce (divadlo, hudební vystoupení, výtvarná soutěž pro MŠ).

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

festival, dětská tvorba, studentské filmy, neprofesionální film, brno
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, žáci prvního stupně (6 až 11 let)

Adresa:

Stamicova 572, 623 00 Brno

Rozsah působnosti:

celostátní, Slovenská republika

Pravidelný termín konání akce:

říjen

Jméno kontaktní osoby:

Katrin Taubingerová

Role kontaktní osoby:

ředitelka

Telefon:

606 223 858

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.