Marienbad Film Festival

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky

Popis činnosti:

Marienbad Film Festival je filmový festival zaměřený především na film. Film jako médium. Film jako technologii. Film jako předmět zájmu tvůrců i diváků. Festival vytváří platformu pro poctu klasickému filmu a klasické filmové technologii. Experimentální a nezávislý film představují sekce Theatre Electrique a Cinema Excelsior, klasický hollywoodský i evropský film 50. a 60. let nabízí v sekci Gala. Programové zaměření není nahodilé, všechny sekce spojuje právě filmové sebeuvědomění. Doprovodné akce festivalu se zaměřují také na aktivity vedoucí k otevření diskuse o prostoru, urbanismu a historii města. Takovými jsou například filmové a videoartové projekce v ulicích města, umělecké sympozium realizované v rámci festivalu nebo komentované prohlídky města.

Kraj:

Karlovarský kraj

Klíčová slova:

festival, nezávislý film, experiment, mariánské lázně
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, multimédia

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, filmoví profesionálové, veřejnost

Adresa:

Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe

Rozsah působnosti:

Mariánské Lázně,  celostátní,  mezinárodní

Pravidelný termín konání akce:

léto

Jméno kontaktní osoby:

Zuzana Stejskalová

Role kontaktní osoby:

ředitelka festivalu a distribuce 

Telefon:

606 266 714

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.