Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), výstavy

Popis činnosti:

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se zrodil jako akce studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. V průběhu let událost přerostla ve festival, kde se potkávají tisíce diváků, režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů a především přátel a milovníků dokumentární kinematografie. Bez nadsázky lze hovořit, že jde o největší událost svého druhu ve střední a východní Evropě. Součástí festivalu je také program zaměřený na dětského diváka Ji.hlava dětem. MFDF Ji.hlava také stál u zrodu Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, prostoru pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně – od vzdělávání přes knihovnu a videotéku až po výzkum.

Kraj:

Kraj Vysočina

Klíčová slova:

festival, dokument, jihlava
 

Zaměření

dokumentární film

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Karlovo nám. 285/19, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

Jihlava, celostátní,  mezinárodní

Pravidelný termín konání akce:

říjen

Jméno kontaktní osoby:

Marek Hovorka

Role kontaktní osoby:

ředitel festivalu

Telefon:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.