Mezinárodní filmový festival Karlovy vary

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, diskuze a besedy

Popis činnosti:

MFFKV je největší filmový festival v České republice a nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě. Jako jeden z nejstarších je zařazen do kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách, San Sebastianu, Moskvě, Montrealu, Šanghaji nebo Tokiu. Festival představuje laické i odborné veřejnosti každý rok přibližně 200 filmů z celého světa v soutěžní a nesoutěžní sekci. V soutěži jsou dvě programové sekce: Hlavní soutěž (mezinárodní soutěž celovečerních hraných a dokumentárních filmů uváděných ve světové nebo v mezinárodní premiéře). Na východ od Západu (mezinárodní soutěž debutů a druhých celovečerních filmů, hraných i dokumentárních, ze střední a východní Evropy, Balkánu, zemí bývalého Sovětského svazu, Středního východu a severní Afriky uváděných výhradně ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře).

Kraj:

Karlovarský kraj

Klíčová slova:

festival, kviff, karlovy vary
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, hraný film

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, filmoví profesionálové, veřejnost, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary

Rozsah působnosti:

Karlovy Vary,  celostátní, mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Dramaturgický výběr

Pravidelný termín konání akce:

červenec

Jméno kontaktní osoby:

Role kontaktní osoby:

Telefon:

221 411 011

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.