Mezipatra

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, výstavy

Popis činnosti:

Queer filmový festival každoročně představuje kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Filmy oceňuje odborná porota v rámci prestižní mezinárodní soutěže mezinárodních filmů. Nedílnou součástí programu jsou doprovodné diskuse, přednášky, workshopy, výstavy a party. Hlavní část festivalu probíhá v Praze a Brně a formou ozvěn ve vybraných městech v ČR.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

festival, lgbtq+, queer, praha, brno
 

Zaměření

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Francouzská 284/94, 101 00 Praha 10

Rozsah působnosti:

Praha, Brno, celostátní, mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

červenec

Jméno kontaktní osoby:

Leonora Nushi,  

Role kontaktní osoby:

PR manažerka

Telefon:

734 111 409

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.