Serial Killer

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, diskuze a besedy, semináře, přednášky

Popis činnosti:

Mezinárodní festival TV a web seriálů je místem setkání profesionálů, akademiků a diváků, kteří definují a motivují seriálovou tvorbu. V programu akce jsou diskuse, přednášky i networking špičky televizní tvorby. Festival ukazuje, že seriály mohou efektivně i efektně reflektovat moderní trendy, vývoj ve společnosti a naše životy. Organizátoři se snaží prostřednictvím diváků, ale i odborné poroty a soutěže motivovat tvůrce k další tvorbě, a dát jim tak najevo, že nové příběhy a postupy budou patřičně ceněny.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

festival, seriál, mezinárodní festival seriálů, brno
 

Zaměření

seriály

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, filmoví profesionálové, veřejnost, zahraniční návštěvníci

Adresa:

Sukova 49/4, 602 00 Brno

Rozsah působnosti:

Brno, celostátní, mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

září

Jméno kontaktní osoby:

Kamila Zlatušková

Role kontaktní osoby:

ředitelka festivalu

Telefon:

721 581 478

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.