TrikFilm

Filmověvýchovná činnost:

projekce pro děti, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

Záměrem festivalu je každoročně představit studentskou a dětskou autorskou tvorbu v oblastech animované tvorby, videoartu, motion designu, světelného designu a PC her. Doprovodnými aktivitami TrikFilm podporuje vzdělávání v oblasti animace a multimediální tvorby. Jeho cílem je inspirovat děti, studenty, ale také jejich pedagogy a celkově podpořit rozvoj tvůrčího myšlení v souvislosti s novými trendy nejen v umělecké sféře, ale i v edukativní oblasti. Připravuje programy pro děti i pedagogy především v rámci festivalových dnů.

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Klíčová slova:

festival, dětská tvorba, studentské filmy, ostrava
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, multimédia, herní design, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, učitelé, rodiče, veřejnost

Adresa:

Podlahova 3, 709 00 Ostrava

Rozsah působnosti:

celostátní, mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Do soutěže přijímáme filmy v těchto kategoriích: Mezinárodní soutěž animovaných filmů dětí a mládeže od 12 do 16 let, Mezinárodní soutěž animovaných filmů studentů středních škol,  Mezinárodní soutěž animovaných filmů pro studenty vysokých škol, Mezinárodní soutěž motion designu, Mezinárodní soutěž videoartu, Mezinárodní soutěž light designu, Mezinárodní soutěž tvorby PC a video her, interaktivních projektů rozšířené a virtuální reality, Více než 50 % přihlášeného díla musí tvoří animace nebo výrazné grafické ztvárnění obrazu či jeho výtvarná stylizace, dílo nesoutěžilo na předchozích ročnících festivalu TrikFilm. Do soutěžní kategorie tvorby PC her a interaktivní grafiky přijímáme i rozpracované koncepty, akceptujeme i záznamy projekcí netradičních fotmátů (light design, motion design).

Pravidelný termín konání akce:

říjen

Jméno kontaktní osoby:

Marcela Polochová

Role kontaktní osoby:

asistentka

Telefon:

736 614 612

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.