Young Film Fest

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy

Popis činnosti:

Young Film Fest je mezinárodní filmový festival pro mladé diváky (12–17 let) se zaměřením na filmovou výchovu. Jedná se o unikátní koncept, kde se během tří dnů představí nejzajímavější současná evropská filmová tvorba pro mládež, odehraje se řada filmověvýchovných workshopů představujících propojení mezi současným uměním a filmem, vrcholem festivalu je mezinárodní den Young Audience Award. V roce 2017 se festival poprvé zařadili mezi více než 30 evropských zemí a za Českou republiku se spolek krutón stal jediným pořadatelem akce Young Film Fest, v rámci které probíhá udělování Young Audience Award. Young Audience Award je cena mladých diváků ve věku 12 až 14 let, kdy se v jeden den mladí diváci stanou porotci a vyberou nejlepší ze tří nominovaných filmů od European Film Academy.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

festival, fav výchova, kruton
 

Zaměření

dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, učitelé, veřejnost

Adresa:

Plzeňská 2576/210, 150 00 Praha 5

Rozsah působnosti:

Praha, Brno, Slovensko, celostátní, mezinárodní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

duben

Jméno kontaktní osoby:

Mária Môťovská

Role kontaktní osoby:

výkonná ředitelka

Telefon:

703 401 271

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.