Zlaté slunce Brno

Filmověvýchovná činnost:

Popis činnosti:

Přehlídka neprofesionální filmové tvorby je vyvrcholením dění v oboru školních filmů v daném roce. Posláním přehlídky je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu před veřejností v jednotlivých mediích. Soutěžní část přehlídky nominuje vítězné filmy do celostátního kola přehlídky Malé vize, která je součástí celostátní přehlídky amatérského filmu – České vize. Autoři a tvůrčí kolektivy mohou soutěžit ve dvou kategoriích: Kategorie do 15 let a Kategorie od 15 do 19 let. Postupový systém je v tomto případě založen na spolupráci se čtyřmi partnerskými přehlídkami (Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm, Zlaté slunce), které nominují kolekce filmů pro uvedení na celostátní přehlídce.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

přehlídka, dětská tvorba, studentské filmy, brno
 

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), veřejnost

Adresa:

Stamicova 572, 623 00 Brno

Rozsah působnosti:

Brno, celostátní

Podmínky přihlášení AV díla:

Pravidelný termín konání akce:

duben

Jméno kontaktní osoby:

Miroslav Obrátil

Role kontaktní osoby:

ředitel přehlídky

Telefon:

724 232 739

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.