Střední umělecká škola v Ostravě

Zaměření:

audiovizuální tvorba, animace, grafika a design, multimédia

Typ školy:

veřejná

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Klíčová slova:

umělecká tvorba, animace, grafika, design, ostrava
 

Nabízené předměty se zaměřením na audiovizi:

Zaměření Grafika a animace na SUŠ Ostrava je jedno ze tří zaměření oboru Grafický design. Jde o kombinaci výuky grafického designu se základy animace, užité i volné, a stavbou audiovizuálního díla, včetně základního historického i technologického povědomí. Zaměření Grafika a animace na SUŠ Ostrava je jedno ze tří zaměření oboru Grafický design. Jde o kombinaci výuky grafického designu se základy animace, užité i volné, a stavbou audiovizuálního díla, včetně základního historického i technologického povědomí.

Další filmově-výchovná činnost:

Projekce, přednášky pro studenty pro základní historický a teoretický přehled v oblasti především animovaného filmu, seznamování se základními technikami v rámci praktických zadání i povinných praxí, převládá digitální zpracování, ale v rámci etud neopomíjíme ani zpracování ruční – jde spíše o otvírání tvůrčího obzoru studenta, k jaké technologii se případně dále přikloní, úplný základ je průprava filmem kresleným, poté digitální ploška, následně pak další technologie včetně možného experimentu, při našich podmínkách stále musíme myslet na spojení s grafickým designem, samotná hodinová dotace na animaci je malá, proto se snažíme co nejvíce propojovat zadání s tzv. Výtvarnou přípravou či Navrhováním, abychom se do čtvrtého maturitního ročníku dopracovali k ucelené práci zpravidla v podobě autorského animovaného filmu o všech složkách a dle autora v libovolné, technicky možné, animační technice. Obvykle pak práce putují z mé iniciativy (jako garanta zaměření Grafika a animace, ale také z přesvědčení, že !filmy mají být vidět a od toho jsou! :D) na přehlídky, soutěže studentského filmu, tedy spíše tam, kam sahá moje byrokratická trpělivost, jelikož autoři v té době už bývají zpravidla absolventi :D.

Adresa:

Matiční 18, 702 00 Ostrava

Jméno kontaktní osoby:

Jiří Bosák

Role kontaktní osoby:

garant zaměření Grafika a animace v rámci oboru Grafický design na SUŠ, Ostrava

Telefon:

774 221 878

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.