Animánie z.s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), tábory, festivaly/přehlídky

Popis činnosti:

Animánie pořádá animační kurzy, kurzy fotografie, digitální kresby a malby, scenáristiky a další, zaměřuje se na filmovou výchovu mládeže na školách i v centrech volnočasových aktivit, pořádá Festival Animánie, připravuje metodiku pro učitele.

Kraj:

Plzeňský kraj

Klíčová slova:

umělecká tvorba, animánie, animace, kurzy, plzeň
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, grafika a design, multimédia, fotografie, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Koperníkova 56, 301 00 Plzeň

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Jakub Hora

Role kontaktní osoby:

předseda spolku

Telefon:

737 121 302

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.