Asociace českých filmových klubů, z.s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, publikační činnost, pravidelné projekce s lektorskými úvody, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

AČFK pořádá Letní filmovou školu Uherské Hradiště – kombinaci vzdělávací akce a klasického filmového festivalu, probíhá vždy na přelomu července a srpna v délce deseti dnů (od pátku do neděle) velikostně je srovnatelná s největšími filmovými festivaly u nás, program se dělí do několika cyklů podle zemí, témat či konkrétních autorů, většina filmů bývá zahájena lektorským úvodem a po promítání probíhají besedy s tvůrci, přednášky, panelové diskuze, pořádá se od roku 1964. Do kina! má za cíl uvádět do distribuce umělecky hodnotné a zároveň edukativní filmy opatřené pedagogickými materiály a určené především pro školní projekce. Kromě toho jsme partnerem evropského programu filmové výchovy CinEd, který nabízí pestrou kolekci snímků a metodických materiálů pro žáky a studenty různých věkových kategorií (6–19 let). Pedagogové či lektoři mohou filmy pouštět kdekoli zdarma, nutná je pouze online registrace. CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích, na příměstských táborech atd. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma a instituce mohou programy zpoplatnit do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí. Pro studenty jsou k dispozici pracovní listy či online interaktivní Prostor mladého diváka. CinEd usiluje svou podporou o integraci filmové výchovy do běžných školních kurikulí, nabízí školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. Ty jsou za finanční podpory Kreativní Evropy a Ministerstva kultury nabízeny zájemcům zdarma. Jako jediný projekt v ČR nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd. Více na cined.cz. AČFK také organizuje projekt Do kina!, který má za cíl uvádět do distribuce umělecky hodnotné a zároveň edukativní filmy opatřené pedagogickými materiály a určené především pro školní projekce. Projekt tak rozšíří nabídku školních představení o kvalitní a přínosné tituly a přispěje k výchově nového vnímavého publika. V rámci projektu Do kina! máme v plánu dle možností uvádět jeden až dva filmy ročně. Asociace českých filmových klubů nabízí i další filmy vhodné pro školní projekce. Některé z nich jsou opatřeny pedagogickými materiály. Termín a cenu projekce je třeba domluvit s kinem v místě školy či družiny. Aktuální nabídku si můžete vyfiltrovat v záložce Filmy na stránkách acfk.cz.

Kraj:

Zlínský kraj

Klíčová slova:

fav výchova, festival, letní filmová škola, uherské hradiště
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost

Zaměření

dokumentární film, hraný film

Adresa:

Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Libor Galia

Role kontaktní osoby:

PR a tiskový mluvčí AČFK

Telefon:

732 566 667

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.