Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, semináře, přednášky, publikační činnost, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu byla založena v roce 2017 a sdružuje neziskové organizace a školy, působící v oblasti filmové výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, lektory a experty, kteří vědí, jak učit děti a mladé lidi o filmu. Její činnosti předcházela činnost neformální Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy, která existovala již od roku 2014. Asociace podporuje rozvoj oboru filmové a audiovizuální výchovy jak ve výuce na školách, tak jako aktivity pro volný čas. Klade si za cíl zvyšovat povědomí o filmové a audiovizuální výchově v ČR, zlepšit podmínky pro realizaci vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých školách a aktivit filmové výchovy v neformálním a informálním vzdělávání, prohloubit mezirezortní a mezioborový dialog o filmové výchově a podílet se na tvorbě konkrétních koncepční dokumenty, které povedou ke zintenzivnění a systematizaci podpory filmové a audiovizuální výchovy v ČR.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

fav výchova, vzdělávání, pedagogika, asfav
 

Cílové skupiny:

školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost

Zaměření

dokumentární film, hraný film, teorie a dějiny, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

celostátní, mezinárodní

Jméno kontaktní osoby:

Pavel Bednařík

Role kontaktní osoby:

předseda ASFAV

Telefon:

605 844 090

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.