Centrum dokumentárního filmu

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, pravidelné projekce s lektorskými úvody, pravidelné projekce pro děti, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Koncept CDF vznikl společně s přípravami rekonstrukce jihlavského kina Dukla, kde tato nová a v České republice jedinečná instituce pro vzdělávání i sebevzdělávání prostřednictvím filmu sídlí. Projekt navazuje na dlouholeté vzdělávací a publikační aktivity MFDF Ji.hlava, jimiž festival prohlubuje reflexi a promýšlení filmu i kontextů jeho vzniku. Vytváří prostor pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně. Centrum dokumentárního filmu je plně k dispozici všem zájemcům. CDF pořádá rozmanité vzdělávací cykly, přednášky, semináře, workshopy a filmové projekce pro studenty, veřejnost i seniory. Ve všech kurzech je kladen důraz na spojení mediální filmové výchovy s kritickým pohledem na různé typy audiovizuálního obsahu, které dnes dominantním způsobem utvářejí naše představy o okolním světě. Portfolio vzdělávacích aktivit doplňují kurzy zaměřené na dějiny dokumentárního filmu, moderní české dějiny pohledem dokumentaristů a vybrané cykly našich partnerů v oblasti vzdělávání a filmové výchovy. CDF zastřešuje odborný výzkum a statistickou činnost zaměřenou na dlouhodobé i krátkodobé sledování proměn pozice dokumentárního filmu v kontextu především filmové distribuce. Zabývá se i souvisejícími změnami, například průběhem digitalizace kin a sledováním vývoje diváckého zájmu v souvislosti s rozvojem systému čerpání podpůrných veřejných finančních prostředků v České republice. Výzkum je veden ve spolupráci s předními českými filmovými institucemi. Registrovaným uživatelům CDF nabízí prezenčně k dispozici několik stovek autorských dokumentárních filmů z archivu MFDF Ji.hlava, které je možné sledovat na třech videostanicích přímo v CDF. Videotéku rozšiřuje systematicky budovaná sbírka filmů reprezentující historický vývoj světové dokumentaristiky. CDF nabízí prezenčně také přístupný a jedinečně vybavený knižní fond odborné literatury zaměřený na český i světový film s akcentem na dokumentární tvorbu, který doplňují publikace z mediální teorie a ostatních uměleckých disciplín. Návštěvníci centra ji tak mohou při sledování dokumentárních filmů využít k doplnění filmového zážitku nebo k rozšíření teoretického a historického kulturního poznání.

Kraj:

Kraj Vysočina

Klíčová slova:

archiv, fav výchova, dokument, dějiny, jihlava
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost, senioři

Zaměření

dokumentární film, teorie a dějiny

Adresa:

Jana Masaryka 20, 586 01 Jihlava

Rozsah působnosti:

Jihlava, celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Šimon Bauer

Role kontaktní osoby:

ředitel

Telefon:

774 101 658

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.