Dělej co tě baví, z. ú.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, workshopy a dílny, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Popis činnosti:

Studentská akademie je projektem neziskové organizace Dělej co tě baví, která nabízí mladým lidem kreativní program pro trávení volného času. Bez ohledu na to, co studují a v jakém oboru chtějí jednou pracovat. Projekt pod heslem „dělej co tě baví“ nabízí různé umělecké či sportovní kurzy a workshopy vedené významnými osobnostmi české umělecké sféry. Kurzy jsou určeny pro studenty ve věku 12–26 let. Studentská akademie motivuje ke vzdělávání a připravuje pro studium nejen na uměleckých školách, ale pro život vůbec. Kromě samotných „akademií“ pořádá také meziškolní konference a festivaly a vydává občasník „Časák“. V rámci svého pragramu nabízí také workshop filmové animace.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

umělecká tvorba, animace, kurzy
 

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Újezd 450/40,118 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

Praha

Jméno kontaktní osoby:

Jiřina Faloutová

Role kontaktní osoby:

ředitelka Dělej co tě baví, projektová manažerka Studentské akademie

Telefon:

776 369 685

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.