Free Cinema Pofiv, o.p.s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Celoroční filmové a herecké kurzy, FAV akce pro školy a pedagogy, workshopy pro děti i dospělé na festivalech, projekce pro děti s workshopem.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

free cinema, animace, fotografie, kurzy, fav výchova
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé

Zaměření

audiovizuální tvorba, hraný film, animace, fotografie, teorie a dějiny, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Mikova 10, 107 00 Praha

Rozsah působnosti:

Praha, celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Alexandra Forejtová Lipovská

Role kontaktní osoby:

ředitelka společnosti

Telefon:

720 422 086

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.