Jeden svět na školách

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), online aktivity

Popis činnosti:

Jeden svět na školách (JSNS) patří mezi vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni od roku 2001. Jeho cílem je přispívat k výchově mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dějí kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Vyučujícím poskytuje atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na portále JSNS.CZ. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na aktuální témata současného světa (lidská práva, rozvojová témata, občanská angažovanost) a na moderní československé dějiny. Všechny materiály vznikají ve spolupráci s učiteli. JSNS pořádá semináře, kurzy a konference pro pedagogy a budoucí pedagogy i školní projekce s debatami. Jednou z aktivit jsou i studentské filmové kluby na školách.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

jeden svět, dokument, festival, fav výchova
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost

Zaměření

dokumentární film, teorie a dějiny

Adresa:

Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Kateřina Suchá

Role kontaktní osoby:

projektová koordinátorka

Telefon:

777 787 937

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.