Krutón

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, programy pro školy, diskuze a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), tábory, festivaly/přehlídky

Popis činnosti:

Spolek krutón je organizátorem mezinárodního festivalu Young Film Fest (Praha) a filmověvýchovného soustředění Young Film Camp. Je spoluorganizátorem Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK (Ústí nad Labem, Praha a Drážďany). Mezi jeho nejnovější projekty patří Kritický pařník a Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí. V neposlední řadě se krutón věnuje i filmové distribuci, a to převážně dokumentárních a krátkometrážních filmů (Vítejte v Česku, Feinkošt, Young & Short).

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

kruton, festival, dokument, krátký film, distribuce, workshopy
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, hraný film, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Červenkova 524/8, 182 00 Praha 8

Rozsah působnosti:

Praha, celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Radka Hoffmanová

Role kontaktní osoby:

Telefon:

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.