Muzeum Karla Zemana

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, přednášky, výstavy, tábory, online aktivity, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení

Popis činnosti:

Kromě umělecké kvality a činností v oblasti kultury a umění v metropoli se instituce cíleně věnuje také využití volného času mládeže, doplňuje systém školního i mimoškolního vzdělávání v oblasti estetiky a filmového vzdělávání, a především svými aktivitami spoluvytváří nové trendy v oblasti muzejnictví v metropoli. V aktivitách muzea nalezneme projekty mapující a zachraňující národní kulturní bohatství v oblasti kinematografie na mezinárodní a celostátní úrovni (digitální restaurování filmů Karla Zemana, výstavy věnované Karlu Zemanovi a jeho tvorbě a světové premiéry jeho filmů), stejně jako průběžně rozšiřovanou nabídku stálé expozice v centru Prahy, dočasné tematické výstavy a širokou nabídku doprovodných programů včetně příměstských táborů a pravidelných kurzů filmové a animované tvorby.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

muzeum, fav výchova, výstavy, animace, praha
 

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority

Zaměření

animace, multimédia, teorie a dějiny

Adresa:

Saská 3, 118 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

Praha, celostátní, mezinárodní

Jméno kontaktní osoby:

Lenka Lukáčková

Role kontaktní osoby:

manažerka muzea

Telefon:

775 183 950

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.