My Street Films

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, programy pro školy, diskuze a besedy, workshopy a dílny, semináře, přednášky

Popis činnosti:

Celoroční vzdělávací projekt My Street Films propojuje zájemce o dokumentární tvorbu z řad široké veřejnosti s profesionálními českými dokumentaristy. Každý rok v dubnu vyhlašuje veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty a až osm uchazečů v Praze a dalších osm v Brně získá účast na workshopech s inspirujícími českými dokumentaristy zdarma. My Street films v průběhu celého roku pořádá veřejná promítání a masterclassy s hosty z řad filmových tvůrců a v září pořádá soutěž o nejlepší krátký dokumentární snímek My Street Films Award, jejíž vítěz získá možnost představit svůj film ve festivalové premiéře na MFDF Ji.hlava. Důležitou edukativní platformou je projekt MyStreetFilms@school. Na vybraných gymnáziích a středních školách My Street Films pořádá tří až pětidenní workshopy, v rámci nichž studenti spolupracují s profesionálními filmaři na natočení společného dokumentárního snímku.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

my street films, dokument, studentské filmy, praha, brno
 

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, veřejnost

Zaměření

audiovizuální tvorba, dokumentární film, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

Praha, Brno, celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Diana Tabakov

Role kontaktní osoby:

projektová ředitelka

Telefon:

604 214 295

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.