Studio Scala (zřizovatel Aeropolis s. r. o.)

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, tábory, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky

Popis činnosti:

Pravidelné kurzy, jednorázové workshopy, teoretické i praktické filmové workshopy pro školní skupiny, příměstské tábory,  pravidelné víkendové projekce animovaných pásem pohádek pro děti s navazující tvůrčí výtvarnou dílnou, spolupořádání dětského filmového festivalu Malé oči.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

kurzy, animace, studio scala, aeropolis, brno
 

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, rodiče, veřejnost, senioři, minority

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Martina Chaloupková

Role kontaktní osoby:

koordinátor Studia Scala, lektor

Telefon:

728 540 689

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.