Ultrafun, z. s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, přednášky, výstavy, tábory, online aktivity, pravidelné projekce s lektorskými úvody, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Občanské sdružení ULTRAFUN se zabývá výukou animovaného filmu a ostatních multimediálních technik, pořádá workshopy a dílny animace určené nejen dětem, ale i dospělým, a to jak formou pravidelných kroužků, tak i v podobě nárazových akcí. Spolupracují dlouhodobě s festivaly animace v ČR, kde organizují workshopy pro školy, a nabízejí také školní animační programy pro děti a učitele. Od roku 2014 organizují také vzdělávací programy a lektorské aktivity v Muzeu Karla Zemana v Praze.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

umělecká tvorba, animace, kurzy, praha
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost

Zaměření

audiovizuální tvorba, animace, multimédia, dětská tvorba, amatérská tvorba

Adresa:

Úvoz 296/28, 118 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

Praha,  celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Zuzana Bukovinská

Role kontaktní osoby:

produkční, lektor

Telefon:

604 944 923

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.