Národní filmový archiv

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, přednášky, výstavy, publikační činnost, pravidelné projekce s lektorskými úvody, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

archiv, nfa, dějiny, kino, fav výchova
 

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, minority

Adresa:

Malešická 12, 130 00 Praha 3

Rozsah působnosti:

Praha (Kino NFA Ponrepo), podílíme se na aktivitách v rámci celé republiky i v zahraničí

Jméno kontaktní osoby:

David Havas

Role kontaktní osoby:

vedoucí kina Ponrepo + současný koordinátor aktivit FV

Telefon:

734 276 555

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.