Národní pedagogický institut

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků), je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. Zastřešuje oblast vzdělávání a metodické podpory pedagogů, ale zároveň agendu zabývající se kurikulem a rámcovými vzdělávacími programy. Hlavním cílem činnosti NPI ČR je systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Podstatným prvkem jsou regionální centra podpory pedagogů poskytující metodickou podporu školám a pedagogům, cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), podporu strategického řízení ve školách a podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

fav výchova, pedagogika, vzdělávání, npi
 

Cílové skupiny:

školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost

Adresa:

Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Markéta Pastorová

Role kontaktní osoby:

vedoucí oddělení, garant vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura, Mediální výchova, ZUŠ

Telefon:

606 064 802

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.