Ústav pro studium totalitních režimů

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, diskuze a besedy, publikační činnost

Popis činnosti:

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) od svého vzniku v roce 2008 vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzuje okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst autoritativní režim. ÚSTR má zároveň velmi bohatou vydavatelskou činnost a na rozdíl od ostatních vědeckých institucí se intenzivně věnuje také popularizaci a vzdělávání. Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními školami a velkou měrou přispívá k modernizaci výuky dějepisu. Za tímto účelem realizoval projekt „Dějepis ve 21. století (D-21)“, jehož součástí je i metodická příručka „Dějiny ve filmu: Film ve výuce dějepisu“. Ústav stojí i za vzdělávací aplikací  „Filmové obrazy příslušníků SNB“, která nabízí učitelům možnost využít filmové ukázky týkající se činnosti Sboru národní bezpečnosti, které vznikly v období před a po 17. listopadu 1989.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

dějiny, ústr
 

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, učitelé, veřejnost, senioři, minority

Adresa:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Rozsah působnosti:

Praha, celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Michal Kalina

Role kontaktní osoby:

sekretariát odboru výzkumu a vzdělávání

Telefon:

221 008 202

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.