KINO METRO 70 / FK Metro 70

Typ:

kino s filmovým klubem, projekce mimo prostor kina

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, workshopy a dílny, přednášky, výstavy, pravidelné projekce s lektorskými úvody, pravidelné projekce pro děti, festivaly/přehlídky, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.),  tábory

Popis činnosti:

Jsme klasické jednosálové městské kino, máme pravidelné klubové projekce (2x týdně s úvody), projekce pro děti, pro seniory, pro rodiče, pořádáme množství festivalových přehkídek (Febio Fest, Be2Can, Tady Vary, AFOkino), zveme režiséry a herce, děláme besedy, pořádáme cestovatelské přednášky, poskytujeme prostory v rámci pronájmu (kulturní akce, školení), věnujeme se dalším přidruženým aktivitám (filmové kvízy, vernisáže, veřejné uměnovědné maturity, módní přehlídky). Provozujeme kinokavárnu a letní kino. Během školního roku organizujeme projekce pro družiny (Bijásek) a pro školy.

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

kino, filmový klub, kulturní prostor
 

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, filmoví profesionálové, veřejnost, senioři, žáci druhého stupně ZŠ (11 až 15 let)

Adresa:

Školní 3694/1, 796 01 Prostějov

Barbora Kucsa Prágerová

Barbora Kucsa Prágerová

Role kontaktní osoby:

ředitelka

Telefon:

777 849 282

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.