Kino Příbram

Typ:

kino

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce pro děti, programy pro školy, diskuze a besedy, semináře, přednášky, online aktivity

Popis činnosti:

Standardní celoroční provoz kina, kde hrajeme – promítáme 6 dní v týdnu, z toho 6x pro dospělé a 4x pro děti, dále zde máme v průměru 2x do měsíce přednášky cestovatelů a dokumentů pro školy a veřejnost, promítání pro seniory 2x do měsíce atd.

Kraj:

Středočeský kraj

Klíčová slova:

kino, příbram
 

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost, senioři, žáci druhého stupně ZŠ (11 až 15 let)

Adresa:

Legionářů 400, 261 01 Příbram 7

Martin Machata

Martin Machata

Role kontaktní osoby:

vedoucí Kina Příbram

Telefon:

608 141 317

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.