Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

Hlavním cílem informačního centra o vzdělávání EDUin je informovanější veřejnost, která je schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak i ve městě či regionu. Posláním EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru. EDUin nabízí široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojuje odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propaguje výsledky výzkumů a studií a seznamuje s nimi poutavě a srozumitelně širokou veřejnost.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

vzdělávání, pedagogika
 

Cílové skupiny:

školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost

Zaměření:

Adresa:

Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Jan Dolínek

Role kontaktní osoby:

výkonný ředitel

Telefon:

724 825 933

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.