Post Bellum, o.p.s.

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, diskuze a besedy, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), výstavy, publikační činnost, online aktivity

Popis činnosti:

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum je Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika. Žáci, studenti, učitelé, novináři i veřejnost. Všichni, kteří se zajímají o moderní dějiny, se mohou v projektech Post Bellum zapojit či inspirovat. Post Bellum vydává knihy, CD a DVD s autentickým vyprávěním těch nejsilnějších osudů pamětníků, píše o neznámých hrdinech i místech, která byla svědky zlomových okamžiků nedávných dějin. Pořádá také výstavy, workshopy a vzdělávací aktivity. Jedním ze vzdělávacích projektů je projekt „Příběhy našich sousedů“, určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, kteří mají za úkol pod vedením svého učitele a za podpory koordinátora Post Bellum vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Post Bellum provozuje také vzdělávací portál „My jsme to nevzdali“, který je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Ke stažení jsou k dispozici i pracovní a metodické listy.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

archiv, dějiny, vzdělávání
 

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, veřejnost, senioři

Zaměření:

Adresa:

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

celostátní, Slovensko

Jméno kontaktní osoby:

Jan Polouček

Role kontaktní osoby:

provozní ředitel

Telefon:

775 107 654

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.