Holubová Barbora

Profese:

expert v oblasti FAV, pedagog, didaktik

Filmověvýchovná činnost:

diskuze a besedy, semináře, přednášky

Popis činnosti:

diskuze a besedy, semináře, přednášky

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

didaktik, lektorka, pedagožka, PdF UK, Praha
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, teorie a dějiny, didaktika oboru

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), učitelé, veřejnost
 

Popis činnosti (profil):

Působí jako odborný didaktik a metodik oboru. V roce 2021 obhájila disertační práci „Didaktika filmové výchovy“ na PdF UK. Dlouhodobě se věnuje metodám a přístupům výuky filmu.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.