Dočkalová Hana

Profese:

expert v oblasti FAV, lektor

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, přednášky, výstavy

Popis činnosti:

celoroční činnost, programy pro školy, přednášky, výstavy

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

lektorka, galerie, Praha, Národní galerie
 

Zaměření:

animace, multimédia, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), veřejnost
 

Adresa:

Praha

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Dlouhodobě se věnuje oboru galerijní edukace a výuce animovaného filmu. V Národní galerii Praha pracuje jako lektorka (od roku 2011) a edukátorka (2014-2021 rodičovská) se zaměřením na zprostředkování moderního a současného umění individuálně přicházejícím návštěvníkům, zejména dětem a jejich doprovodu (výtvarné herny a dílny, speciální akce s externími partnery a umělci, interaktivní studia). Ve spolupráci s umělci realizuje v Jihlavě projekt Mahler je hudba. V letech 2009-2021 působila v pražské Aeroškole a na filmových a animačních táborech Aertěk. V Domě dětí a mládeže Praha 2 zakládala soutěž Kreace animace. Je členkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a také členkou odborné rady NIPOS.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.