Ježková Viola

Profese:

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, workshopy a dílny, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

celoroční činnost, workshopy a dílny, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

FAMU, lektorka, pedagožka
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, dokumentární film

Cílové skupiny:

předškolní děti (3 až 6 let), žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti VŠ
 

Popis činnosti (profil):

Viola Ježková vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě UK a dokumentární tvorbu na FAMU. V současnosti je dramaturgyní radiodokumentů Českého rozhlasu Vltava. Je autorkou snímků Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán) (2009) a Tělo mého těla (2012), se kterým vyhrála soutěž o nejlepší dokument FAMUFESTu. Její poslední film Všechno má svůj čas (2017) byl oceněn Zvláštním uznáním poroty České radosti na MFDF Ji.hlava 2017. (DAfilms)

Na FAMU má na starosti v rámci pedagogického minima Filmová/audiovizuální výchova Didaktické dílny I.-IV.

Vzdělání

1999-2006 Evangelická teologická fakulta UK, titul Mgr.
2007-2017 FAMU KDT, titul MgA.
2015-2016 DAMU KATaP, pedagogické minimum
2016-2022 Psychoterapeutický výcvik
2020 Kurz Základy krizové intervence (REMEDIUM Praha o.p.s.)

Profesní působení

Pedagožka FAMU, Katedra dokumentární tvorby, vedoucí realizační dílny prvního ročníku (od roku 2022),
Pedagožka FAMU, Katedra dokumentární tvorby, vedení modulu Proměny pedagogických koncepcí výuky dokumentárního filmu (2017), Radiodokument (od 2017), semináře Vyprávět zvukem (od 2017),
Pedagožka FAMU, Katedra střihové skladby, vedení semináře Dramaturgie zvukem (2018-2020), vedení dvousemestrálního semináře pro zahraniční studenty Ears to hear – eyes to see (2019-2020),
Lektorka workshopů My Street Films pro širokou veřejnost i střední školy (od 2015),
Zaměstnankyně Českého rozhlasu stanice Vltava na pozici dramaturgyně radidodokumentů (2017-2021),
Spolupráce s AVU (Janek Rous a Alžběta Bačíková) na vedení semináře Pohyblivý obraz,
Příspěvky na odborných konferencích Proměny dramaturgie (Opava, 2019), Kyiv International – 68 NOW (Kyjev, 2018).

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.