Makovský Miloš

Profese:

expert v oblasti FAV, pedagog

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

celoroční činnost, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Kraj:

Ústecký kraj

Klíčová slova:

výtvarná výchova, UJEP, didaktika, pedagogika
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, multimédia, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

studenti VŠ, veřejnost
 

Popis činnosti (profil):

Miloš Makovský se věnuje primárně výtvarné výchově a jejímu propojení s dalšími uměleckými a uměnovědnými obory, zejména s filmem a audiovizí. Jako expert spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR na revizích Rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání. Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně působí jako zástupce vedoucího Katedry výtvarné výchovy a pedagog. Na FAMU působí jako garant předmětu Pedagogické předpoklady.

Vzdělání

2004–2011 KVK PF UJEP, magisterský studijní obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, ZŠ, ZUŠ
2011–2018KVK PF UJEP, doktorský studijní obor Teorie výtvarné výchovy (interní forma)

Odborné působení

Spolupráce s NÚV/NPI ČR na revizi RVP pro vzdělávací oblast Umění a kultura, obor Výtvarná výchova (autorský podíl na Podkladové analytické studii pro obor Výtvarná výchova; posouzení očekávaných výstupů v oboru/předmětu Výtvarná výchova v základním a gymnaziálním vzdělávání, člen Tvůrčí pracovní skupiny pro obor Výtvarná výchova)

  • 2017–dosud Členství v České sekci INSEA (The International Society for Education Through Art)
  • 2017–dosud Členství v IARTEM (Int. Association for Research on Textbooks and Educational Media)
  • 2013–dosud Odborný asistent na KVK PF UJEP (od 2014 tajemník katedry, od 2022 zástupce vedoucího katedry)
  • 2018–2020 Odborný pracovník pro ověřování na PF UJEP a Oborový didaktik předmětového modulu VV na PdF UHK, OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti (žadatel: PdF UK)

2018–2020 Garant aktivity I.1.b-6 Výtvarné aktivity pro žáky ZŠ a SŠ a I.1.b-5 „Věda je zábava“ – letní škola, OP VVV Učíme se učit spolu (žadatel: UJEP)

2008–2015 Učitel výtvarného oboru na ZUŠ Roudnice nad Labem

Publikace

Miloš Makovský – Tereza Voštová. „How to cook without a (text)book: Didactic materials for art education in the Czech Republic“. In: Eric Bruillard – Alessandra Anichini – Georges-Louis Baron (eds.). Changing media – changing schools? Lisbon. Kongsberg: IARTEM & University of South-Eastern Norway, 2019, s. 162–167.

Miloš Makovský – Dagmar Myšáková. „Nové trendy ve výtvarné výchově (‚Poklady regionu‘) – reflexe vzdělávacího kurzu pro učitele MŠ a ZŠ“. In: Netradiční studenti v terciárním vzdělávání. Sborník z konference o vzdělávání dospělých AEDUCA 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 48–60.

Leonora Kitzbergerová et al. Revize RVP – Výtvarná výchova: Podkladová analytická studie. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019.

Miloš Makovský. „Role tištěných didaktických materiálů v profesním společenství učitelů VV“. In: Aleš Pospíšil – Karel Řepa – Petra Šobáňová (eds.). Kritéria kvality ve výtvarné výchově. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2019, s. 171–189.

Miloš Makovský. „Didaktické materiály ve výtvarné –výchově – analýza současné situace v ČR“. In: Martina Procházková – Patricia Biarincová (eds.). ARS ET EDUCATIO III.: CD-zborník vedeckých príspevkov doktorandov. Ružomberok: VERBUM, 2017, s. 92–98.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.