Mrázová Adéla

Profese:

lektor, projektový manažer

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), výstavy

Popis činnosti:

celoroční činnost, programy pro školy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), výstavy

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

NAfilm, Praha, filmové muzeum
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, multimédia, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, rodiče, veřejnost
 

Adresa:

Mozarteum, Jungmannova 748/30, Praha 1

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.