Peštová Petra

Profese:

lektor, pedagog, filmař

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, workshopy a dílny, přednášky

Popis činnosti:

projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, workshopy a dílny, přednášky

Kraj:

Liberecký kraj

Klíčová slova:

pedagožka, ZUŠ, Rožmitál pod Třemšínem
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, animace, dětská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), učitelé
 

Adresa:

Rozsah působnosti:

regionální

Telefon:

Webové stránky:

Popis činnosti (profil):

Působí jako pedagožka na Základní umělecké škole Jana Jakuba Ryby v Rožmitálu pod Třemšínem. Za práci na studentských filmech (např. Naši Italové) získali řadu ocenění doma i v zahraničí.

Vystudovala učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na PedFUK v Praze a Dějiny umění na FFUK v Praze. Pracovala jako muzejní a galerijní pedagožka v Polabském a Podbrdském muzeu, nyní je učitelkou výtvarného oboru nejen v naší škole, ale i v ZUŠ Příbram I, vede kurz kresby a malby v Březnici.

Ráda učí formou projektové výuky, která umožňuje žákům nahlížet zobrazované téma z různých úhlů pohledu, vede je k samostatnému přemýšlení a k mezioborové spolupráci. Projekty někdy vrcholí animovaným filmem – pokud je potřeba téma narativně uzavřít, sdělit ostatním. Filmy získaly řadu ocenění na filmových festivalech. V roce 2021 obdržela dvě významné ceny za pedagogickou činnost. V rámci výuky jsou samozřejmostí návštěvy výstav v galerií, práce v plenéru a příprava žáků na odborné výtvarné školy. Sama aktivně tvoří, průběžně se dovzdělává a prezentuje pedagogickou činnost na seminářích a konferencích. Od roku 2021 pořádá s Josefem Pekárkem březnické Čtenářské čtvrtky.

 

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.