Adler Rudolf

Profese:

pedagog, konzultant, dramaturg, filmař

Filmověvýchovná činnost:

projekce s lektorskými úvody, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Popis činnosti:

projekce s lektorskými úvody, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

pedagog, dokumentarista, metodik, FAMU, Praha
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, dokumentární film, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti VŠ, filmoví profesionálové, veřejnost
 

Adresa:

Smetanovo nábřeží 2, Praha

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Prof. Rudolf Adler je režisér, scénárista dokumentárních a hraných filmů, autor rozhlasových her, odborných a teoretických studií o dokumentárním filmu a také dlouholetý pedagog FAMU a expert v oblasti filmové výchovy.

Narozen 25. 5. 1941 v Brně. V letech 1960–67 absolvoval FAMU katedru filmové a televizní režie. Od roku 1970 externě spolupracoval s Krátkým filmem Praha, FS Barrandov, televizními studii v Praze, Ostravě Brně a Bratislavě a se studii čs. rozhlasu v Praze a Plzni.

Natočil více než sto filmových a televizních dokumentů, převážně se sociální, etnografickou a portrétní tematikou (Ztišení, Za vojáčka mňa vzali, Pět dopisů Karla Hiršla, Majstr, Podšable ve Strání, Na kus řeči v šalandě, Proč ne – Eliška Junková, Poutník – Josef Koudelka, Na palubě Andromedy, Chevsurové – Tichá genocida, Život mezi erby, Můj Parthenon jsou Holešovice, Krejča Svoboda Faust – Aneb, vás dvou se ptám, Zpěváci zpěvci, Rok na Zelném trhu, Evropané – Josef Svoboda, Masky, šašci, démoni, Mariánek, Znojmo dvojmo, Hastrman Habrman, Helga W – Maluj dokud vidíš, Betlémáři, atd), hrané filmy Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka, Chlapská dovolenka a rozhlasové hry U řeky, Ludvík a Václav, Králíček, Vánoční hra. Za filmy a rozhlasové hry získal řadu ocenění na domácích a zahraničních festivalech.

V letech 1993 až 2014 byl vedoucím pedagogem Školy audiovizuální tvorby střediska IMPULS v Hradci Králové (dnes Centrum uměleckých aktivit), vedl třísemestrový kvalifikační kurz pro pracovníky regionálních a místních TV studií s akreditací MŠMT. Pravidelně přednášel pro vysokoškolské pedagogy v rámci Centra pro výzkum vysokého školství MŠMT a studentům filmologie a teatrologie na Filosofické fakultě UP v Olomouci, na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze a na Univerzitě v Hradci Králové.

Je autorem studijních skript FAMU Cesta k filmovému dokumentu a dalších teoretických studií. Od 1998 je docentem, veřejná přednáška „Metamorfózy dokumentárního portrétu“ byla publikována ve Filmu a době č. 1/1999. Roku 2002 byl jmenován vysokoškolským profesorem.

Účastní se práce v porotách a organizačních výborech festivalů a přehlídek. V letech 1990–94 byl vedoucím katedry dokumentární tvorby na FAMU. Pedagogem této katedry a vedoucím realizační dílny je doposud. Prof. Adler je autorem vzdělávacího obsahu předmětu Filmová/ audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia, zařazeného MŠMT do osnov jako doplňkový předmět oboru Umění a kultura.

Jako odborník se účasnil řady pracovních skupin a poradních orgánů a publikoval práce věnované problematice filmové výchovy.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.