Růžičková Alice

Profese:

expert v oblasti FAV, pedagog, filmař

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, workshopy a dílny, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Popis činnosti:

celoroční činnost, workshopy a dílny, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

FAMU, dokumentární tvorba, didaktika
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, dokumentární film, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

studenti VŠ, veřejnost
 

Adresa:

Smetanovo nábřeží 2, Praha

Rozsah působnosti:

celá ČR

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Na FAMU má v rámci pedagogického minima kompletní garanci oboru, ale také předměty Oborová didaktika filmové výchovy I a II.

Vzdělání

1984–1991 Přírodovědecká fakulta UK, obor učitelství –biologie – matematika, odborná –zoologie – entomologie (titul RNDr.)
1995–2001 FAMU, obor dokumentární tvorba (titul MgA.) 

Odborné působení

1989–1990 – učitelka – přírodopis a matematika pro 2. stupeň, ZŠ Londýnská 34, Praha 2
1993–1999 – odborná asistentka PřF UK Ústav aplikované matematiky a výpočetní techniky (elektronická pošta a služby v síti Internet, výuka předmětu „Matematika pro biology“)
1996 – dosud – režisérka
1999–2001 – externí pedagožka KDT FAMU
1999–2010 – externí pedagožka FHS UK
2001–2003 – promítačka v multiplexu Slovanský dům
2002 – dosud – interní pedagožka KDT FAMU
2012 – dosud – dramaturgyně CPDV Česká televize
2019 – dosud – vedoucí Katedry dokumentární tvorby FAMU 

Tvorba (výběr)

1993 Škola hrou (režie, amatérský film, 27´)
1994 Pošťák (režie, amatérský film, 6´)
1996 Netopýrolog (režie, ČT, 24´)
1997 Fričův rod (režie, ČT, 30´)
1998 Amatérský film (režie, ČT, 59´)
1998 Originální videojournal (režie, ČT, 59´)
1999 Otto Placht – malíř džungle (režie, ČT a vlastní produkce, 58´)
2000 Archiv FAMU (režie, ČT, 58´)
2001 EXPRMNTL KBH (režie, ČT a vlastní produkce, 38´)
2013 Jan Calábek ku potěše včel, básníků a botaniků (režie, ČT, 26´)
2014 Calábek autonomní (found footage montage, 16´)
2017 Jaro slav nad Popelkou (režie, ČT, 26´)
2019 Lístek na Měsíc (dramaturgie, 52´a 68´)
2020 Život s Alzheimerem (dramaturgie, ČT, 52´)
2020 Anakonda – konec mýtu? (dramaturgie, ČT, 52´)

Texty

  • Alice Růžičková A. Český dokumentární film v 80. letech – Originální Videojournal (magisterská diplomová práce). Praha: KTD FAMU, 2000.
  • Alice Růžičková. Originální Videojournal – pokus o samizdatovou televizi. In: Alternativní kultura. Praha: Lidové noviny, 2001, s. 18.
  • Alice Růžičková. Martin Blažíček pod jemnými prsty světla…, Cinepur 2001, č. 18., s. 35.
  • Alice Růžičková.: Anketa o českém dokumentu, Cinepur 2002, č. 20., s 42.
  • Alice Růžičková. 2002: S upřímností nejdál dojdeš? No, jen aby …, Cinepur č. 22., s 89.
  • Doslov. In: Pavlína Vogelová. Jan Calábek. Praha: NAMU a MG, 2013, s. 103–114.
  • „Dimenze dokumentárnosti (o dokumentárním filmu s Janem Gogolou ml., Erikou Hníkovou, Vítem Janečkem, Martinem Marečkem a Alicí Růžičkovou)“ online]. 2005 [cit. 25. 1. 2023].    Souvislosti, 2004, č. 1. Dostupné z: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=182.
  • „Film je forma výzkumu“ [online]. 2004 [cit. 25. 1. 2023]. DOK.REVUE, 2008. Dostupné z: http://www.dokrevue.cz/clanky/film-je-forma-vyzkumu
  • „Výchovný duel“ [online]. 2002 [cit. 25. 1. 2023]. DOK.REVUE, 2014. Dostupné z: http://www.dokrevue.cz/clanky/duel-vychova.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.